Aktien

Aktien

Pågående handelsdag
2019-02-15 15:32:07
Senaste avslutade handelsdag
2019-02-15 16:29:52
Utv. % - 5.41 %
Utv. SEK - 0.10 SEK
Senast - 1.95 SEK
Köp - 1.77 SEK
Sälj - 1.85 SEK
Högst - 1.95 SEK
Lägst - 1.78 SEK
Omsättning - 12,276.45 SEK
Volym - 6655
Volymvägt snittpris - 1.84 SEK

 

Aktiedata 2017 2016 2015 2014 2013
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,36 -1,58 -0,56 0,24 -0,49
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -1,36 -1,58 -0,56 0,24 -0,49
Eget kapital per aktie (SEK) 0,92 1,47 0,10 0,66 0,38
Börskurs vid årets slut (SEK) 2,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 12 358 9 516 9 516 9 516 9 516
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 12 358 9 516 9 516 9 516 9 516

 

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 28 december 2018.

Namn % av röster och kapital Antal aktier

BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY

18,58 3 766 575

ALTED AB

11,82

2 394 917

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

4,04

818 799

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

3,26

661 166

ANDERSSON, LARS

3,18

644 119

TIBIA KONSULT AB

3,02

611 191

HEDEBÄCK, PER

2,94

596 103

BÄCK, JOHN WILHELM

2,93

594 000

KHYSING, MAGNUS

2,74

556 103

MALMVIKEN PARTNERS AB

2,74

556 103

Totalt 55,25 11 199 076

Källa: Euroclear Sweden AB

Share