Chat with us, powered by LiveChat

Aktien

Aktien

Pågående handelsdag
2019-06-17 11:29:04
Senaste avslutade handelsdag
2019-06-17 15:29:54
Utv. % - 26.49 %
Utv. SEK - 0.40 SEK
Senast - 1.91 SEK
Köp - 1.57 SEK
Sälj - 1.90 SEK
Högst - 1.91 SEK
Lägst - 1.51 SEK
Omsättning - 1,587.41 SEK
Volym - 1051
Volymvägt snittpris - 1.51 SEK

 

Aktiedata 2018 2017 2016 2015 2014
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,60 -1,36 -1,58 -0,56 0,24
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,60 -1,36 -1,58 -0,56 0,24
Eget kapital per aktie (SEK) 1,37 0,92 1,47 0,10 0,66
Börskurs vid årets slut (SEK) 1,95 2,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 13 632 12 358 9 516 9 516 9 516
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 20 267 12 358 9 516 9 516 9 516

 

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 29 mars 2019.

Namn % av röster och kapital Antal aktier

BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY

18,58 3 766 575

ALTED AB

11,82

2 394 917

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

5,18

1 050 340

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

3,26

661 166

ANDERSSON, LARS

3,18

644 119

TIBIA KONSULT AB

3,02

611 191

HEDEBÄCK, PER

2,94

596 103

KHYSING, MAGNUS

2,74

556 103

MALMVIKEN PARTNERS AB

2,74

556 103

AFSNEE AKTIEBOLAG

2,67

540 896

Totalt 56,13 11 377 513

Källa: Euroclear Sweden AB

Share