Chat with us, powered by LiveChat

Aktien

Aktien

Pågående handelsdag
2020-02-20 16:29:31
Senaste avslutade handelsdag
2020-02-20 16:29:31
Utv. % - -2.78 %
Utv. SEK - -0.10 SEK
Senast - 3.50 SEK
Köp - 3.50 SEK
Sälj - 3.80 SEK
Högst - 3.88 SEK
Lägst - 3.20 SEK
Omsättning - 1,702,023.54 SEK
Volym - 497606
Volymvägt snittpris - 3.42 SEK

 

Aktiedata 2018 2017 2016 2015 2014
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,60 -1,36 -1,58 -0,56 0,24
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,60 -1,36 -1,58 -0,56 0,24
Eget kapital per aktie (SEK) 1,37 0,92 1,47 0,10 0,66
Börskurs vid årets slut (SEK) 1,95 2,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 13 632 12 358 9 516 9 516 9 516
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 20 267 12 358 9 516 9 516 9 516

 

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 30 september 2019.

Namn % av röster och kapital Antal aktier

BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY

23,51 5 403 958

ALTED AB

13,78

3 166 227

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

3,61

830 433

SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB

3,50

804 807

TIBIA KONSULT AB

3,39

779 460

AFSNEE AKTIEBOLAG

3,10

713 195

LIONPEAK AB

3,08

708 225

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

2,88

661 108

ANDERSSON, LARS

2,80

644 119

SIX SIS AG, W8IMY

2,34

537 779

Totalt 61,99 14 249 311

Källa: Euroclear Sweden AB

Share