Aktien

Aktien

Pågående handelsdag
2018-12-18 15:34:28
Senaste avslutade handelsdag
2018-12-17 16:29:40
Utv. % -0.12 % -1.05 %
Utv. SEK -0.23 SEK -0.02 SEK
Senast 1.65 SEK 1.88 SEK
Köp 1.65 SEK 1.75 SEK
Sälj 1.72 SEK 1.88 SEK
Högst 1.90 SEK 1.98 SEK
Lägst 1.65 SEK 1.71 SEK
Omsättning 298,340.46 SEK 208,012.88 SEK
Volym 167484 113552
Volymvägt snittpris 1.78 SEK 1.83 SEK

 

Aktiedata 2017 2016 2015 2014 2013
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,36 -1,58 -0,56 0,24 -0,49
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -1,36 -1,58 -0,56 0,24 -0,49
Eget kapital per aktie (SEK) 0,92 1,47 0,10 0,66 0,38
Börskurs vid årets slut (SEK) 2,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 12 358 9 516 9 516 9 516 9 516
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 12 358 9 516 9 516 9 516 9 516

 

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 28 september 2018.

Namn % av röster och kapital Antal aktier

BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY

30,17 3 728 975

ALTED AB

10,03

1 238 955

HEDEBÄCK, PER

4,50

556 103

KHYSING, MAGNUS

4,50

556 103

MALMVIKEN PARTNERS AB

4,50

556 103

TIBIA KONSULT AB

2,75

339 551

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

2,72

335 552

AFSNEE AKTIEBOLAG

2,43

300 276

ANDERSSON, LARS

2,43

300 000

LIONPEAK AB

2,43

299 976

Totalt 66,46 8 211 594

Källa: Euroclear Sweden AB

Share