Chat with us, powered by LiveChat

Aktien

Aktien

Pågående handelsdag
2020-04-03 15:29:37
Senaste avslutade handelsdag
2020-04-03 15:29:37
Utv. % - 8.89 %
Utv. SEK - 0.32 SEK
Senast - 3.92 SEK
Köp - 3.92 SEK
Sälj - 4.10 SEK
Högst - 4.30 SEK
Lägst - 3.60 SEK
Omsättning - 629,039.62 SEK
Volym - 160520
Volymvägt snittpris - 3.92 SEK

 

Aktiedata 2019 2018 2017 2016 2015
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,13 -0,60 -1,36 -1,58 -0,56
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,13 -0,60 -1,36 -1,58 -0,56
Eget kapital per aktie (SEK) 1,23 1,37 0,92 1,47 0,10
Börskurs vid årets slut (SEK) 1,30 1,95 2,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 22 300 13 632 12 358 9 516 9 516
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 28 365 20 267 12 358 9 516 9 516

 

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 31 december 2019.

Namn % av röster och kapital Antal aktier

BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY

19,05 5 403 958

EURUS INTERNATIONAL AB

18,98

5 382 760

ALTED AB

11,16

3 166 227

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

2,92

828 567

SVENSKA HANDELSBANKEN AB FOR PB

2,84

804 807

TIBIA KONSULT AB

2,75

779 460

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

2,71

767 392

AFSNEE AKTIEBOLAG

2,52

714 737

LIONPEAK AB

2,50

708 225

SIX SIS AG, W8IMY

2,49

705 779

Totalt 67,92 19 261 912

Källa: Euroclear Sweden AB samt ej registrerade aktier

Share