Aktien

Aktien

Pågående handelsdag
2018-12-10 11:29:15
Senaste avslutade handelsdag
2018-12-10 16:29:39
Utv. % - 4.17 %
Utv. SEK - 0.10 SEK
Senast - 2.50 SEK
Köp - 2.40 SEK
Sälj - 2.88 SEK
Högst - 2.50 SEK
Lägst - 2.40 SEK
Omsättning - 1,434.00 SEK
Volym - 580
Volymvägt snittpris - 2.47 SEK

 

Aktiedata 2017 2016 2015 2014 2013
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,36 -1,58 -0,56 0,24 -0,49
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -1,36 -1,58 -0,56 0,24 -0,49
Eget kapital per aktie (SEK) 0,92 1,47 0,10 0,66 0,38
Börskurs vid årets slut (SEK) 2,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 12 358 9 516 9 516 9 516 9 516
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 12 358 9 516 9 516 9 516 9 516

 

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 28 september 2018.

Namn % av röster och kapital Antal aktier

BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY

30,17 3 728 975

ALTED AB

10,03

1 238 955

HEDEBÄCK, PER

4,50

556 103

KHYSING, MAGNUS

4,50

556 103

MALMVIKEN PARTNERS AB

4,50

556 103

TIBIA KONSULT AB

2,75

339 551

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

2,72

335 552

AFSNEE AKTIEBOLAG

2,43

300 276

ANDERSSON, LARS

2,43

300 000

LIONPEAK AB

2,43

299 976

Totalt 66,46 8 211 594

Källa: Euroclear Sweden AB

Share