Chat with us, powered by LiveChat

Aktien

Aktien

Pågående handelsdag
2019-08-23 15:22:39
Senaste avslutade handelsdag
2019-08-23 15:29:51
Utv. % - -10.53 %
Utv. SEK - -0.28 SEK
Senast - 2.38 SEK
Köp - 2.40 SEK
Sälj - 2.48 SEK
Högst - 2.80 SEK
Lägst - 2.34 SEK
Omsättning - 863,029.60 SEK
Volym - 333357
Volymvägt snittpris - 2.59 SEK

 

Aktiedata 2018 2017 2016 2015 2014
Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,60 -1,36 -1,58 -0,56 0,24
Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,60 -1,36 -1,58 -0,56 0,24
Eget kapital per aktie (SEK) 1,37 0,92 1,47 0,10 0,66
Börskurs vid årets slut (SEK) 1,95 2,80
Genomsnittligt antal aktier (miljontal) 13 632 12 358 9 516 9 516 9 516
Antal aktier vid periodens slut (miljontal) 20 267 12 358 9 516 9 516 9 516

 

Tio största aktieägarna

LightAirs tio största aktieägare per den 28 juni 2019.

Namn % av röster och kapital Antal aktier

BANK JULIUS BAER & CO LTD, W8IMY

19,97 4 588 933

ALTED AB

13,78

3 166 227

H&A FK AB EMISSIONSKONTO

6,69

1 537 977

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

3,20

735 040

AFSNEE AKTIEBOLAG

3,09

709 165

LIONPEAK AB

3,08

708 225

ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE

2,88

661 108

ANDERSSON, LARS

2,80

644 119

TIBIA KONSULT AB

2,66

611 191

HEDEBÄCK, PER

2,55

585 794

Totalt 60,70 13 947 779

Källa: Euroclear Sweden AB

Share