Chat with us, powered by LiveChat

Finansiella rapporter

Kommande rapporter

Vi publicerar och distribuerar finansiella rapporter i samarbete med Cision.

Delårsrapport januari – mars 2020                             28 maj 2020
Delårsrapport januari – juni 2020                                28 augusti 2020
Bokslutskommuniké januari – december 2020       25 februari 2021

 

Finansiella rapporter

LightAir: Bokslutskommuniké januari – december 2019 2020-02-27
LightAir: Delårsrapport januari – september 2019 2019-11-14
LightAir: Delårsrapport januari – juni 2019 2019-08-29
LightAir: Delårsrapport januari – mars 2019 2019-05-17
LightAir: Årsredovisning 2018 2019-04-30
LightAir: Bokslutskommuniké januari – december 2018 2019-02-15
LightAir: Delårsrapport januari – september 2018 2018-11-27
LightAir: Delårsrapport januari – juni 2018 2018-08-27
LifeAir: Delårsrapport januari – mars 2018 2018-05-15
LifeAir: Årsredovisning 2017 2018-04-26

Share