Finansiella rapporter

Kommande rapporter

Vi publicerar och distribuerar finansiella rapporter i samarbete med Cision.

 Delårsrapport januari – september 2018                                27 november 2018

 

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – september 2018 2018-11-27
LightAir: Delårsrapport januari – juni 2018 2018-08-27
LifeAir: Delårsrapport januari – mars 2018 2018-05-15
LifeAir: Årsredovisning 2017 2018-04-26
LifeAir: Bokslutskommuniké januari – december 2017 2018-02-16
LifeAir: Delårsrapport januari – september 2017 2017-10-30
LifeAir: Delårsrapport januari – juni 2017 2017-08-25
Årsredovisning 2016 2017-04-24
Bokslutskommuniké januari – december 2016 2017-02-27
Delårsrapport januari – juni 2016 2016-08-29

Share