Chat with us, powered by LiveChat

Finansiella rapporter

Kommande rapporter

Vi publicerar och distribuerar finansiella rapporter i samarbete med Cision.

Delårsrapport januari – mars 2020                             28 maj 2020
Delårsrapport januari – juni 2020                                28 augusti 2020
Bokslutskommuniké januari – december 2020       25 februari 2021

 

Finansiella rapporter

LifeAir: Bokslutskommuniké januari – december 2017 2018-02-16
LifeAir: Delårsrapport januari – september 2017 2017-10-30
LifeAir: Delårsrapport januari – juni 2017 2017-08-25
Årsredovisning 2016 2017-04-24
Bokslutskommuniké januari – december 2016 2017-02-27
Delårsrapport januari – juni 2016 2016-08-29
Årsredovisning 2015 2016-04-26
Ascenditur: Biolight AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2015 2016-02-29
Ascenditur: Delårsrapport januari – juni 2015 2015-08-31
Årsredovisning 2014 2015-04-28

Share