Finansiella rapporter

Kommande rapporter

Vi publicerar och distribuerar finansiella rapporter i samarbete med Cision.

Årsredovisning 2018                                                       April 2019
Delårsrapport januari – mars 2019                             23 maj 2019
Delårsrapport januari – juni 2019                                29 augusti 2019
Delårsrapport januari – september 2019                  7 november 2019
Bokslutskommuniké januari – december 2019       20 februari 2020

 

Finansiella rapporter

Delårsrapport januari – juni 2016 2016-08-29
Årsredovisning 2015 2016-04-26
Ascenditur: Biolight AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2015 2016-02-29
Ascenditur: Delårsrapport januari – juni 2015 2015-08-31
Årsredovisning 2014 2015-04-28
Bokslutskommuniké januari – december 2014 2015-02-27
Ascenditur: Delårsrapport januari – september 2014 2014-10-31
Delårsrapport januari – juni 2014 2014-08-29
Ascenditur: Kvartalsrapport, 1 januari – 31 mars 2014 2014-04-30
Årsredovisning 2013 2014-04-15

Share