Chat with us, powered by LiveChat

Finansiella rapporter

Kommande rapporter

Vi publicerar och distribuerar finansiella rapporter i samarbete med Cision.

Bokslutskommuniké januari – december 2019       27 februari 2020
Delårsrapport januari – mars 2020                             28 maj 2020
Delårsrapport januari – juni 2020                                28 augusti 2020
Delårsrapport januari – september 2020                  26 november 2020
Bokslutskommuniké januari – december 2020       25 februari 2021

 

Finansiella rapporter

Ascenditur: Delårsrapport januari – september 2014 2014-10-31
Delårsrapport januari – juni 2014 2014-08-29
Ascenditur: Kvartalsrapport, 1 januari – 31 mars 2014 2014-04-30
Årsredovisning 2013 2014-04-15
Ascenditur: Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 december 2013 2014-02-28
Kvartalsrapport, 1 januari – 30 september 2013 2013-10-30
Kvartalsrapport, 1 januari – 30 juni 2013 2013-08-30
Kvartalsrapport, 1 januari – 31 mars 2013 2013-04-23
Årsredovisning 2012 2013-04-02
Bokslutskommuniké, 1 januari – 31 dec 2012 2013-02-15

Share