Chat with us, powered by LiveChat

Ledning, styrelse & revisor

Styrelse

Under 2017 förstärktes LightAirs styrelse med tre erfarna entreprenörs- och industriprofiler i form av Paul Fischbein, Per Hedebäck och Magnus Khysing som komplettering till två ledamöter som varit med sedan verksamheten startade i början av 2006.

 

PAUL FISCHBEIN

(född 1973)

Styrelseordförande i LightAir AB (publ) sedan 23 maj 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Styrelseordförande i Auctions Online Scandinavia AB, Everysport Media Group AB och Hemmy AB. Styrelseledamot i Pricerunner Group AB, Scand Design online Group AB och Budbee AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

VD och koncernchef i Qliro Group AB samt i flera dotterbolag inom koncernen.

Aktieinnehav: 557 353 aktier

PER HEDEBÄCK

Foto: Projektengagemang

(född 1964)

Styrelseledamot i LightAir AB (publ) sedan 23 maj 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

VD och koncernchef i Projektengagemang Sweden AB. Styrelseledamot i Mestro AB samt styrelseordförande/ledamot i dotterbolag inom teknikkonsultkoncernen Projektengagemang Sweden AB. Styrelseledamot i STD.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

President affärsområde Mist Elimination Munters och styrelseordförande i Munters Euroform GmbH.

Aktieinnehav: 556 103 aktier

BENGT HOLMQVIST

(född 1946)

Styrelseledamot i LightAir AB (publ) sedan 10 januari 2018

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Styrelseledamot i Selectus AB och Placementet AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

Styrelseledamot i Widespace AB och Ekerö Redovisningsbyrå AB. Styrelseordförande i Cellpoint Connect AB och styrelsesuppleant i Bydalen established 2014 AB. Styrelseordförande i LightAir Holding AB och LightAir International AB.

Aktieinnehav (direkt och indirekt): 271 204 aktier

PETER HOLMBERG

(född 1961)

Styrelseledamot i LightAir AB (publ) sedan 1 januari 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Styrelseledamot i Q-Plast AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

Aktieinnehav: 185 304 aktier

 

MAGNUS KHYSING

(född 1969)

Styrelseledamot i LightAir AB (publ) sedan 23 maj 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Nordenchef på SAP Concur
Styrelseledamot i Mestro AB, Krylbo Verkstäder AB och BBD AB.

 

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren: 

VD på SAS Institute AB

Aktieinnehav: 556 103 aktier

Ledande befattningshavare

 

MIKAEL PÉREZ

(född 1982)

VD i LightAir (publ) sedan 19 februari 2019

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

VD i LightAir Holding AB, LightAir International AB och LightAir CellFlow East AB. Styrelseledamot i LightAir Holding AB, LightAir International AB, LightAir CellFlow East AB, LifeAir AB och LifeAir Development AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

Head of Marketing i Whirlpool Nordic AB.

Aktieinnehav: 0 aktier

Mikael Pérez

Mikael Pérez

Huvudansvarig revisor

TOMMY MÅRTENSSON

(född 1948) Auktoriserad revisor

Valdes till revisor på årsstämman 2015. Vid årsstämman 2012 valdes Deloitte AB med Tommy Mårtensson som huvudrevisor.

Aktieinnehav: 0 aktier

Share