Chat with us, powered by LiveChat

Ledning, styrelse & revisor

Styrelse

Under 2019 förstärktes LightAirs styrelse med försäljningserfarenhet i form av ordförande Lars Liljeholm som komplettering till två ledamöter som varit med sedan verksamheten startade i början av 2006.

 

LARS LILJEHOLM

(född 1974)

Styrelseordförande i LightAir AB (publ) sedan 21 maj 2019

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

VD för Marioff Skandinavien AB (en del av Marioff Corporation OY).

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

Aktieinnehav: 0 aktier

BENGT HOLMQVIST

(född 1946)

Styrelseledamot i LightAir AB (publ) sedan 10 januari 2018

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Styrelseledamot i Selectus AB och Placementet AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

Styrelseledamot i Widespace AB och Ekerö Redovisningsbyrå AB. Styrelseordförande i Cellpoint Connect AB och styrelsesuppleant i Bydalen established 2014 AB. Styrelseordförande i LightAir Holding AB och LightAir International AB.

Aktieinnehav (direkt och indirekt): 459 830 aktier

PETER HOLMBERG

(född 1961)

Styrelseledamot i LightAir AB (publ) sedan 1 januari 2017

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

Styrelseledamot i Q-Plast AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

Aktieinnehav: 252 611 aktier

Ledande befattningshavare

 

MIKAEL PÉREZ

(född 1982)

VD i LightAir (publ) sedan 19 februari 2019

Övriga uppdrag/befattningar/delägarskap:

VD i LightAir Holding AB, LightAir International AB och LightAir CellFlow East AB. Styrelseledamot i LightAir Holding AB, LightAir International AB, LightAir CellFlow East AB, LifeAir AB och LifeAir Development AB.

Avslutade uppdrag/befattningar/delägarskap de senaste fem åren:

Head of Marketing i Whirlpool Nordic AB.

Aktieinnehav: 0 aktier

Mikael Pérez

Mikael Pérez

Huvudansvarig revisor

TOMMY MÅRTENSSON

(född 1948) Auktoriserad revisor

Valdes till revisor på årsstämman 2015. Vid årsstämman 2012 valdes Deloitte AB med Tommy Mårtensson som huvudrevisor.

Aktieinnehav: 0 aktier

Share